اخبار برگزیده

بچين ميز قمارت را دل از من روي ماه از تو

بچين ميز قمارت را دل از من روي ماه از تو


 


بچين ميز قمارت را دل از من روي ماه از تو


بيا بردار بازي کن سفيد از من سياه از تو
هميشه آخر بازيي که سوخت من بودم


هميشه باخت با من بوده گاه از عشق گاه از تو
تو رخ مي تابي و من قلعه ات را آرزومندم


خر است اين اسب اگر يک لحظه بردارد نگاه از تو
گل من فيل ما مست است و گاهي کجروي دارد


نگيري خرده بر مستان اگر بستند راه از تو
در اين بن بست حيراني کجا مي راني ام ديگر


چه دارم رو کنم زيباي کافر کيش اه از تو


 


 


جواد اسلامي


بچين ميز قمارت را دل از من روي ماه از تو

بچين ميز قمارت را دل از من روي ماه از تو

بچين ميز قمارت را دل از من روي ماه از تو

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها